Badania profilaktyczne:

1. Badania pracowników (badania wstępne, okresowe, kontrolne).

2. Badania pracowników pracujących na wysokości.

3. Badania pracowników narażonych w miejscu pracy na promieniowanie jonizujące.

4. Badania uczniów i studentów narażonych na czynniki szkodliwe w trakcie praktycznej nauki zawodu.

inne badania:

5. Badania kierowców i kandydatów na kierowców (w tym badanie lekarskie i badanie psychologiczne) – amatorskie i zawodowe prawo jazdy.

6. Badania do celów sanitarno epidemiologicznych.

GABINET MEDYCYNY PRACY
lek.med. Agnieszka Nawrocka
Strzelce Opolskie
ul. Moniuszki 16

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 530 101 303 lub osobiście na miejscu w godzinach pracy przychodni.

Zgłaszając się na badanie profilaktyczne należy mieć ze sobą skierowanie od pracodawcy.

Druki skierowań do pobrania